Chào mừng! Bạn đang đăng ký giành học bổng để tham gia lớp học ứng tác cơ bản dành cho sinh viên
Lớp học diễn ra vào các chiều thứ 3, 5 và 7 từ ngày 02/01/2018
Đăng ký
 
Họ và tên? *

 
Số điện thoại? *

 
Để nhận được học bổng, bạn sẽ phải trả lời 2 câu hỏi tiếp theo để chứng mình khiếu hài hước của bạn, 2 người có câu trả lời hài hước và thông minh nhất sẽ được chọn nhận học bổng.

 
Theo bạn yếu tố nào là yếu tố quan trọng nhất của hài? Tại sao! *

Chân thật | Sự bất ngờ | Giọng nói cử chỉ buồn cười | Khác
 
Theo bạn thì ai sẽ là người hài hước hơn? Tại sao?

Người Thông minh | Người có nhiều kinh nghiệm sống | Người có khả năng diễn xuất | Khác
 
Thông tin học bổng sẽ được thông báo qua email trước ngày 30/12

Thanks for completing this typeform
Now create your own — it's free, easy, & beautiful
Create a <strong>typeform</strong>
Powered by Typeform