Chào mừng bạn đến với The Rotten Grapes. Bạn đang đăng ký học lớp hài kịch cơ bản.
Đăng ký
 
Tên bạn là? *

 
Số điện của bạn? *

 
Bạn hiểu rõ học phí là 1.200.000 VND? *

     
 
Cảm ơn bạn đã đăng ký. Nhóm sẽ gửi email cho bạn khi lớp học đủ người đăng ký. Học phí sẽ đóng trực tiếp tại các buổi học.

Thanks for completing this typeform
Now create your own — it's free, easy, & beautiful
Create a <strong>typeform</strong>
Powered by Typeform